Skolyoz

 Skolyoz; omurganın, göğüs kafesinin ve gövdenin pozisyonu ve şeklindeki değişiklikleri içeren bir deformitedir. İlk olarak Hipokrat tarafından tanımlandığı düşünülmektedir. Terim olarak “eğri, çarpık” anlamına gelmektedir. Galen, Hipokrat'ın  kullandığı "skolyoz" tanımını geliştirmiş ve günümüzdeki skolyoz, lordoz ve kifoz terimlerini tanımlamıştır. Skolyozu lateral spinal eğrilik (arkadan bakıldığında yana kavis) olarak belirtmiştir. Sadece frontal düzlemi içeren bu tanım günümüzde yetersiz kalmakta, omurganın ve gövdenin üç boyutlu torsiyonel(dönme)  deformitesini belirtmemektedir. Daha kapsamlı olarak; skolyoz omurganın frontal düzlemde 10°'nin üzerindeki lateral(yana)  sapması, horizontal düzlemde rotasyonu (dönmesi)  ve sagital düzlemdeki (kifoz ve lordoz) fizyolojik eğriliklerin değişimini içeren karmaşık üç boyutlu yapısal bir deformitedir. Dışardan görünüm omurgaya arkadan bakıldığında S veya C şeklindedir. Kızlar ve erkeklerde eşit sıklıkta görülmekle birlikte kız çocuklarda daha fazla ilerleme gösterir.