Ameliyatsız Skolyoz Tedavisi

Ameliyatsız Skolyoz Tedavisi

Bir hastaya skolyoz teşhisi konulması ile birlikte hemen cerrahi işlem gerekmemektedir. Alternatif tedavi yöntemleri ameliyattan korkan, ameliyatsız da iyileşme şansı bulunan ya da sağlık açısından cerrahi işlem geçirmek için uygun olmayan hastalar için bir kurtarıcıdır. Bu rahatsızlığı tedavi etmek için öncelikle rahatsızlığın ne boyutta olduğunun bilinmesi gerekir. Genel olarak ergenlik çağında görülen bu rahatsızlık 40 dereceye kadarsa geleneksel yöntemler başarılı sonuçlar verecektir. Ayrıca cerrahi işlem mevcut durumu düzeltmeye yönelik olsa da gelecekte rahatsızlığın ilerleme kaydetmesi de mümkündür. Artan eğri sebebi ile bazı durumlarda omurga kırıklarına kadar giden bu rahatsızlık için cerrahi işlem yapılırken kemik materyali bölgeye eklenir ve çiviler yardımı ile tutturulur. Ancak manuel terapi adı verilen tedavi yöntemi ile ameliyat ve ilaç kullanımı gibi işlemlere gerek olmaksızın hastalar tedavi edilebilmektedir.

Skolyoz İçin Alternatif Tedavi Yöntemleri

Ankara skolyoz tedavisi için cerrahi işlem dışında yoga, fizik tedavi ve kayropraktik gibi tedavi yöntemleri de kullanılmaktadır. Yapılan vaka çalışmaları neticesinde skolyoz üzerinde alternatif tedavi yöntemlerinin de başarı sunduğu görülmektedir. Özellikle kayropraktik ya da manuel tedavi olarak ifade edilen ve yalnızca alanında uzman fizyoterapistler tarafından yapılan bu tedavi şekli ile başarılı sonuçlar elde edilecektir. Ayrıca alternatif tedavi yöntemleri kombine edilerek de hasta üzerinde kullanıldığında sadece birkaç ay içinde eğri kısmı düzeltmeyi sağlayacağı bilinmektedir.

Skolyoz İçin Kayropraktik Tedavisi

Elle yapılan manuel terapilerin bir alt dalı olan kayropraktik skolyoz tedavisi için en çok tercih edilen alternatifler arasında yer almaktadır. Skolyoz bilgi ve tecrübesine sahip fizyoterapist ve  hekimler tarafından yapılmayan tedavilerde başarı elde etmek şöyle dursun daha ağır ve ciddi travmalar ile karşılaşılabilmektedir. Skolyoz tedavisinde manuel terapi kullanıldığında herhangi bir makine, ilaç ya da görüntüleme cihazı kullanılmaz. Eğrinin doğal bir konuma hizalanması için boyutu ciddi olmayan vakalarda bir seansta dahi pozitif etkiler gözlenirken, eğrinin çok fazla olması durumunda ise hastalığın ciddiyeti ve boyutuna göre değişen sayılarda seans uygulanarak hasta tedavi edilmektedir.